TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to neurológia, čím sa zaoberá a aké sú neurologické ochorenia?

1. Čo je to neurológia?

Neurológia je odvetvie medicíny zaoberajúce sa štruktúrou, funkciou, štúdiom porúch a chorôb nervového systému, ktorý tvorí:

- ústredná (centrálna) nervová sústava - mozog a miecha

- obvodová (periférna) nervová sústava, ktorá zahŕňa všetky druhy štruktúr spájajúce centrálny nervový systém a iné orgány a tkanivá ľudského tela - mozgové a miechové nervy, vegetatívne nervy (riadia činnosť vnútorných orgánov)

Lekár, ktorý pôsobí v oblasti neurológie, sa nazýva neurológ.

Neurológia diagnostikuje a lieči problémy všetkých súčastí nervového systému, delí sa na neurológiu dospelých a detskú neurológiu.

Neurológia zároveň zahŕňa niekoľko špecializovaných oblastí, ako je napr. behaviorálna neurológia, klinická neurofyziológia, epilepsia, intervenčná neurológia, geriatrická neurológia, neuroonkológia.

Nervový systém je zásadne dôležitý pre udržanie organizmu pri živote, pretože všetko, čo robíme, závisí od správ, ktoré naše nervy prenášajú medzi mozgom, miechou a zvyškom tela.

 Nervový systém teda riadi prácu celého tela vrátane životne dôležitých činností ako je dýchanie a tlkot srdca, pričom vykonáva v organizme aj mnoho ďalších funkcií: prijíma informácie o zmenách z vonkajšieho a vnútorného prostredia, triedi ich a spracúva, následne vytvára signály a privádza ich k výkonným orgánom a tak usmerňuje ich činnosti. Z toho vyplýva, že akékoľvek narušenie činnosti súčastí nervového systému znamená pre pacienta problém, ktorý je potrebné odborne posúdiť a riešiť. To znamená, že neurológia sa zaoberá poruchami hybnosti a citlivosti tela, ako aj poruchami funkcií zmyslových a vnútorných orgánov. Súvisí s viacerými lekárskymi odvetviami (patrí k nim najmä psychiatria, interná medicína, pediatria, endokrinológia, onkológia, fyzioterapia, ale aj sexuológia, traumatológia, krčné a očné lekárstvo a iné) a v spolupráci s nimi lieči rôzne závažné ochorenia.

S neurológiou úzko súvisí aj ďalší špecializovaný odbor – neurochirurgia, ktorá za zaoberá riešením ochorení a úrazov nervovej sústavy chirurgickými postupmi.

Detská neurológia je samostatným lekárskym odborom z dôvodu riešenia špecifických problémov pacientov a zaoberá sa poruchami v nervovom systéme detí od ich narodenia do veku 19. rokov. Problémy môžu začať v mozgu, chrbtici, nervoch alebo svaloch detí a viesť k stavom, ako sú záchvaty, bolesti hlavy alebo vývojové oneskorenie. Škála ochorení, ktoré diagnostikuje a lieči detská neurológia, je široká a často vyžaduje spoluprácu s pediatriou alebo inými odbormi primárnej starostlivosti

Detská neurológia často úzko spolupracuje s fyzioterapiou a logopédiou, aby pomohla dieťaťu rozvíjať sa a učiť čo najlepšie.

 

Ak vás zaujíma, čo robí neurológ a ako prebieha vyšetrenie, môžete si prečítať náš článok - Čo robí neurológ? Ako prebieha vyšetrenie?

 

2. Aké sú neurologické ochorenia?

Problémy alebo ochorenia, ktoré sú predmetom liečby samotnej neurológie alebo jej liečby v spolupráci s rôznymi medicínskymi odbormi, vo väčšine prípadov predstavujú stavy organizmov, ktorých zanedbaná liečba by viedla nielen k ďalekosiahlym ťažkostiam, ale až k predčasnej smrti pacienta. Mnohé choroby ani v prípade ich správnej a včasnej diagnostiky nie je možné vyliečiť – možno len spomaliť ich postup, uľaviť od bolesti, znížiť závažnosť problému.

K najčastejším problémom a ochoreniam patrí zápal nervovej sústavy, migrény a iné bolesti hlavy, úrazy hlavy, Alzheimerova choroba a iné demencie, Parkinsonova choroba, autizmus, roztrúsená skleróza, epilepsia, neuropatia, encefalitída, mŕtvica, meningitída, nádory na mozgu a mieche, poškodenie medzistavcových platničiek, bolesti krčnej a bedrovej chrbtice, rôzne bolesti nôh, komplikácie diabetu, syndróm karpálneho tunelu, ale aj novodobé choroby ako je SMSkový krk, tabletové rameno, mobilný lakeť. Neurológia sa zaoberá aj mnohými ďalšími chorobami, ku ktorým patrí napr. aj besnota, syndróm nepokojných nôh, rôzne tiky, nespavosť, narkolepsia, tinnitus a mnohé ďalšie ochorenia. Liečba neurologických chorôb je založená najmä na užívaní medikamentov. Liečba mnohých neurologických chorôb a problémov vyžaduje často aj hospitalizáciu.

Pri ochoreniach s poruchami hybnosti alebo pri narušeniach telesných funkcií pomáhajú rôzne špecifické formy rehabilitácie zamerané na ich nacvičovanie (napr. poruchy myslenia, zmyslové poruchy, rečové poruchy) alebo formy kúpeľnej rehabilitácie. Pokročilé štádiá najčastejších neurologických ochorení (degeneratívne a nevyliečiteľné ochorenia) ako je Parkinsonova choroba, demencia, nádory na mozgu, ťažké stavy po mozgových príhodách a poškodenia mozgu po úrazoch, ktoré sa len veľmi ťažko dajú zvládať v domácom prostredí, vyžadujú paliatívnu liečbu - tá zabezpečuje podpornú liečbu rôznych nepríjemných príznakov a pomáha pacientovi skvalitniť život.

 

Ak sa potrebujete objednať k neurológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia