TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Poruchy rastu - gigantizmus a akromegália: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje poruchy rastu – gigantizmus a akromegáliu?

Rast kostí do dĺžky a tým aj rast celého tela ovplyvňuje rastový hormón – somatotropín. Poruchy rastu, t. j. nedostatokalebo nadbytok somatotropínu, sú výsledkom genetických defektov, zdravotného stavu (nádory, infekcie, ožiarenie hlavy,operácia), zranenia, niekedy príčiny nie sú známe.

Nadbytok produkcie rastového hormónu hypofýzou spôsobuje poruchy:

 • gigantizmus - abnormálny rast dotknutého organizmu je dôsledkom nadprodukcie rastového hormónu hypofýzou počas detstva, čo môže spôsobovať nádor na hypofýze
 • akromegália – dlhodobá nadprodukcia hormónu v dospelosti väčšinou spôsobuje benígny nádor hypofýzy, no môžu to byť aj nerakovinové nádory iných častí tela (pľúca, pankreas)
 • gigantoakromegália – v prípade, že sa priveľmi zvýši produkcia somatotropínu pred pubertou a pokračuje v dospelosti, výsledkom je porucha, ktorá sa vyznačuje kombináciou oboch ochorení (vysoký vzrast tela, zväčšené koncové časti tela, pridružené komplikácie) – vyskytuje sa len zriedka.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o poruchách rastu, môžete si prečítať náš článok – Poruchy rastu – gigantizmus a akromegália: čo sú a aké majú prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby porúch rastu - gigantizmu a akromegálie?

Gigantizmus a akromegália súspôsobené nadbytkom somatotropínu a sú spojené s rôznymi zdravotnými problémami, ktoré môžu výrazne skomplikovať život pacienta a v prípade zanedbania liečby viesť až k smrti.

Diagnostika porúch rastu pri gigantizme (možnosti a spôsoby):

 • krvné testy
 • zobrazovacie metódy CT, MRI – určenie veľkosti a umiestnenia nádoru na hypofýze

Diagnostika porúch rastu pri akromegálii (možnosti a spôsoby):

 • zisťovanie anamnézy a fyzická skúška
 • krvné testy
 • test supresie (potláčania) rastového hormónu
 • zobrazovacie metódy CT, MRI – určenie veľkosti a umiestnenia nádoru na hypofýze

Základná liečba porúch rastu spôsobených nadprodukciou rastového hormónu je založená na blokovaní jeho tvorby (lieky, chirurgický zákrok). Keďže poruchy rastu spôsobené nadprodukciou somatotropínu môžu zapríčiniť rôzne zdravotné problémy, liečba týchto porúch je dopĺňaná riešením ochorení tvoriacich ich súčasť. Skorou liečbou primárneho problému je možné predísť ďalším možným rôznym komplikáciám.

Liečba porúch rastu pri gigantizme:

 • lieky na blokovanie rastového hormónu
 • chirurgický zákrok: odstránenie nádoru hypofýzy s možným ožarovaním ložiska

Liečba porúch rastu pri akromegálii:

 • lieky na blokovanie rastového hormónu, radiačná terapia
 • chirurgický zákrok na odstránenie nádoru (dobrá operovateľnosť) – závisí od veľkosti a umiestnenia nádoru na hypofýze, závažnosti príznakov, veku, celkového zdravia

Liečba je zameraná na dosiahnutie čo najlepšieho stavu konkrétneho organizmu – na dobrý vonkajší vzhľad a na bezproblémovú činnosť vnútorných orgánov.

 

Ak Vás zaujala téma porúch nadmerného rastu a chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie ako aj na možné komplikácie ochorení a liečby gigantizmu a akromegálie.

 

Ak sa u vašich detí v ich detstve začali prejavovať poruchy rastu, ktoré charakterizuje príliš veľká výška dieťaťa oproti normálnemu stavu alebo ste u vás spozorovali postupné zväčšovanie sa koncových častí tela v dospelosti – dlaní, chodidiel, prstov, ušníc, nosa, jazyka, sánky a výrazné zhrubnutie pier spojených s nadmerným potením, mali by ste navštíviť odborného lekára – endokrinológa, ktorý určí liečbu. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Adriana Bednárová PhD.

Endokrinológ - endokrinológia