TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Porucha rastu - nanizmus: čo je to a aké má prejavy?

1. Čo je porucha rastu - nanizmus?

Porucha rastu - nanizmus znamená závažnú odchýlku od normálneho rastu dieťaťa už pred jeho narodením alebo v určitom období jeho veku, ktorú charakterizuje abnormálne malý vzrast tela oproti štatisticky priemerným výškam jedincov v konkrétnom zemepisnom území.

Poruchy rastu signalizujú problémy, ktoré narúšajú zdravý vývoj dieťaťa a zdravý stav dospelého – môžu viesť k ďalekosiahlym problémom, ktoré spôsobia závažné komplikácie až smrť. Nanizmus alebo trpaslíctvo (príliš malá výška) má v rôznych častiach sveta odlišné normy - pre európske obyvateľstvo je hranicou normy u mužov 145 cm a u žien 135 cm. Priemerná výška dospelých s nanizmom je okolo 120 cm. Takmer všetci ľudia s nanizmom majú normálne intelektuálne schopnosti.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o poruchách rastu - nanizme, môžete si prečítať náš článok - Poruchy rastu - nanizmus: vznik a liečba.

 

2. Prejavy poruchy rastu - nanizmu

Nanizmus má špecifická príznaky a prejavy, ktoré sú výrazne vizuálne vnímateľné. Je dôsledkom nedostatočného množstva rastového hormónu – somatotropínu zodpovedného za stimuláciu rastových chrupaviek a ich prostredníctvom aj za rast dlhých kostí, ako aj za rast a vývin organizmu pred narodením a najmä po narodení.

Nanizmus sa prejavuje už pri narodení alebo počas obdobia rastu dieťaťa a je charakteristický nízkou výškou. Po narodení začína rast zaostávať od 3. mesiaca života dieťaťa. Rozoznávame

  • neúmerný nanizmus – vyznačuje sa neproporčnosťou tela: malý vzrast a v porovnaní s telom príliš veľká hlava s výrazným čelom a splošteným chrbtom nosa, relatívne dlhý trup a krátke končatiny alebo krátky trup a skrátené (ale neúmerne veľké) končatiny,
  • proporcionálny nanizmus - vyznačuje sa správnymi proporciami tela, ale v malých rozmeroch.

Často sú pri ňom nedostatočne vyvinuté vnútorné orgány, napr. srdce. Je spojený s oneskoreným alebo žiadnym sexuálnym vývojom v období dospievania.

 

Ak Vás zaujala téma poruchy rastu - nanizmu a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie ako aj na možné komplikácie ochorenia a liečby nanizmu.

 

Ak sa u vašich detí už pri narodení alebo v ich ranom detstve začali prejavovať poruchy rastu ako je príliš malá výška dieťaťa oproti normálnemu stavu, prípadne malý vzrast tela a veľká hlava s výrazným čelom a splošteným chrbtom nosa, nepomerná veľkosť trupu a končatín, mali by ste navštíviť odborného lekára – endokrinológa, ktorý určí liečbu. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Adriana Bednárová PhD.

Endokrinológ - endokrinológia