TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Skolióza: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je skolióza ?

Skolióza je deformita chrbtice, pri ktorej dochádza k jej vychýleniu nad desať stupňov do strany na jednom alebo na viacerých miestach naraz. Postihuje asi 3% populácie a najčastejšie je diagnostikovaná u dospievajúcej mládeže, najmä v období prudkého rastu, u dievčat až o polovicu častejšie ako u chlapcov. Väčšina zistených prípadov skoliózy je mierna. Začínajúce jemné vychýlenie chrbtice do strán najprv nie je bolestivé. Chorobné vybočenie chrbtice mimo jej prirodzenej krivky môže byť trvalé alebo dočasné a v detskom veku sa liečbou (najmä rehabilitačnými cvičeniami) môže dosiahnuť náprava. Zanedbanie liečby, ktorá prenesie chorobný stav do dospelosti, však môže spôsobiť postihnutej osobe mnohé zdravotné problémy. Skolióza sa totiž radí medzi degeneratívne stavy, preto sa s pribúdajúcim vekom môže značne zhoršovať, spôsobovať bolesti chrbta, komplikovať základnú činnosť pohybového aparátu a môže viesť aj k ďalším zdravotným problémom. Ťažká skolióza môže byť až invalidizujúca – napr. keď mimoriadne výrazné zakrivenie chrbtice môže znížiť množstvo priestoru v hrudníku, čo sťažuje správnu činnosť pľúc. Náprava silného vykrivenia chrbtice je možná len operáciou.

Skolióza môže postihovať celú chrbticu alebo len jej časť a vtedy hovoríme o krčnej, hrudnej, driekovej a najbežnejšie o hrudnodriekovej nesprávnej krivke.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o skolióze, môžete si prečítať náš článok - Skolióza: vznik a liečba.

 

2. Prejavy skoliózy

Skolióza má viditeľné fyzické prejavy:

  • jedno rameno je poklesnuté
  • jedna lopatka je výraznejšia ako druhá
  • výčnelok na jednej strane chrbta pri predklone
  • vytáčanie stavcov a následne tvorba hrbu
  • vystupujúce rebrá
  • nerovnomerný pás
  • jeden bok je vyšší ako druhý
  • jedna strana hrudného koša vyčnieva dopredu

Hore uvedené vonkajšie telesné zmeny môžu okrem chronických bolestí chrbta viesť aj k poškodeniu pľúc a srdca.

Podľa tvaru vykrivenia chrbtice sa skolióza delí na dva základné typy:

  • veľkooblúková krivka v tvare písmena „C“
  • esovitá krivka v tvare písmena „S“

 

Ak Vás zaujala téma skoliózy a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby skoliózy.

 

Ak sa u vás alebo u vašich detí vyskytli fyzické prejavy nesprávneho vychýlenia chrbtice, ku ktorým patrí poklesnuté rameno, zvýraznenie jednej lopatky, výčnelok na jednej strane chrbta pri predklone, vznikajúci hrb, vystupujúce rebrá, nerovnomerný pás, jeden bok vyšší ako druhý, alebo ak jedna strana hrudného koša vyčnieva dopredu, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – ortopéda, ktorý zváži vhodnosť liečby chorobného vychýlenia chrbtice a zdravotných komplikácií tým spôsobených. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Pavol Patro

Poliklinika Mlynská dolina