TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Skolióza: vznik a liečba

1.Čo spôsobuje skoliózu?

Skolióza sa môže vyskytovať v detskom aj v dospelom veku.

Príčina väčšiny detských skolióz nie je známa. V ostatných prípadoch skoliózu môže spôsobovať genetika – zmeny na chrbtici alebo vrodené chyby ovplyvňujúce vývoj kostí, môže byť dôsledkom stavov po ochoreniach ako je detská mozgová obrna a svalová dystrofia, infekcie chrbtice, nádorové a reumatické ochorenia, zapríčiniť ju môžu aj abnormality miechy, úrazy, ale aj dlhodobá jednostranná záťaž ako je napr. nosenie ťažkého bremena v jednej ruke.

Vrodené deformity chrbtice sú často sprevádzané ďalšími vrodenými ochoreniami (napr. abnormality obličiek, miechy). U mnohých detí s vrodenou skoliózou (až u 75%) sa ich deformovaná krivka chrbtice časom zhoršuje, a to výrazne až u polovice prípadov. Vychýlenie krivky chrbtice sa zväčšuje hlavne v dvoch obdobiach veku – od narodenia do troch rokov a v období rýchleho rastu (puberta).

Pravidelný pohyb, správne sedenie a nezaťažovanie chrbtice dopomáhajú k jej zdravému vývoju.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o skolióze, môžete si prečítať náš článok - Skolióza: čo to je a aké má prejavy?

 

2.Aké sú možnosti liečby skoliózy?

Skoliózu v jej rannom štádiu môže diagnostikovať len odborný lekár – ortopéd alebo rehabilitačný lekár, ktorý stanoví diagnózu, pričom sa využíva

  • fyzické vyšetrenie: predklon s voľne visiacimi rukami na zistenie symetrie hrudného koša (chrbtica, rebrá, svaly)
  • zobrazovacie metódy:

- najčastejšie RTG vyšetrenie, na základe ktorého lekár zmeria uhol postavenia stavcov, potom určí stupeň skoliózy a potrebnú terapiu

- ultrazvuk, ktorý je však menej presný pri určovaní závažnosti krivky skoliózy

- magnetická rezonancia – pri podozrení, že skoliózu spôsobuje abnormalita miechy

Podľa zisteného stupňa skoliózy lekár stanovuje terapiu:

  • pravidelné kontroly bez liečby (interval 4-6 mesiacov) – sú určené pre deti s mierne vychýlenou krivkou chrbtice, ktorá nepotrebuje liečbu, ale vždy je potrebné sledovať, či nedochádza k zhoršeniu stavu. Skolióza v detskom veku môže byť len dočasná.
  • fyzioterapia – sú to pravidelné cvičenia pod vedením terapeuta, ktoré sú zamerané na správne uvoľňovanie, predlžovanie skrátených a posilňovanie slabých svalov s cieľom napriamenia chrbtice a jej následného stabilizovania. Fyzioterapia sa využíva pri krivkách do 20 stupňov.
  • korzetovanie – lekár predpisuje ortézu v prípadoch stredného až závažného stupňa skoliózy u rastúcich detí (krivky v rozsahu 20-40 stupňov). Ortéza sa nosí obyčajne 13-16, niekedy až 23 hodín denne, existujúci stav ochorenia nezlepšuje, ale bráni jeho zhoršeniu.
  • chirurgický zákrok – v prípade ťažkej skoliózy (krivky nad 40 stupňov) operácia pomôže narovnať krivku a zabrániť jej zhoršeniu v budúcnosti. Operačný výkon je veľmi náročný.
  • Chirurgické možnosti zahŕňajú tieto postupy:
  • - spinálna fúzia – je spájanie dvoch alebo viacerých stavcov, takže sa nemôžu samostatne pohybovať. Kúsky kostí sa umiestňujú medzi stavce ako podpora na vyrovnanie deformity a pacient nestráca pohyblivosť chrbtice. Kovové háčiky, skrutky alebo drôty držia chrbticu rovno.
  • - rozťahovacia tyč – ak skolióza v mladom veku postupuje rýchlo, pripevňuje sa rozťahovacia tyč (jedna alebo dve) pozdĺž chrbtice dieťaťa, ktoré ešte rastie. Tyče sa predlžujú každých 3-6 mesiacov buď operáciou alebo na klinike pomocou diaľkového ovládania.
  • - uväzovanie tela stavcov – cez malé rezy sa umiestňujú skrutky pozdĺž vonkajšieho okraja abnormálneho zakrivenia chrbtice, cez ne je prevlečená silná ohybná šnúra, napnutím šnúry sa chrbtica narovnáva.

Pooperačné stavy skoliózy sú spojené s náročnou a dlhodobou rehabilitáciou. Komplikácie po operácii chrbtice môžu zahŕňať krvácanie, embóliu, pooperačný zápal alebo poškodenie nervov.

 

Ak Vás zaujala téma skoliózy a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti a formy liečby skoliózy.

 

Ak sa u vás alebo u vašich detí vyskytli fyzické prejavy nesprávneho vychýlenia chrbtice, ku ktorým patrí poklesnuté rameno, zvýraznenie jednej lopatky, výčnelok na jednej strane chrbta pri predklone, vznikajúci hrb, vystupujúce rebrá, nerovnomerný pás, jeden bok vyšší ako druhý, alebo ak jedna strana hrudného koša vyčnieva dopredu, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – ortopéda, ktorý zváži vhodnosť liečby chorobného vychýlenia chrbtice a zdravotných komplikácií tým spôsobených. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Pavol Patro

Poliklinika Mlynská dolina