TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Aká je príprava na vyšetrenie CT a MRI?

Aká je príprava na vyšetrenie CT a MRI a aký je ich priebeh?

Vyšetrenia CT a MRI sú bezbolestné. Plánované vyšetrenia objednáva odborný lekár, preto sú viazané na určitý termín. Príprava na vyšetrenia CT a MRI závisí od cieľa vyšetrenia a anatomickej oblasti tela, v mnohých prípadoch je pri tom potrebná pacientova spolupráca. Pri plánovanom vyšetrení dostane pacient podrobný návod na potrebnú prípravu už pri jeho objednaní.

Príprava a priebeh vyšetrenia CT:

 • pred vyšetrením sa odporúča zvýšená hydratácia organizmu nesladenými tekutinami – najmä čistou, nebublinkovou vodou alebo nesladeným čajom,
 • v prípade podávania kontrastnej látky je nevyhnutné absolvovať vyšetrenie nalačno (t. j. pred vyšetrením nejesť cca 6 hodín),
 • CT skener má tvar tunela so zdrojom žiarenia a snímačom. Je prepojený s počítačovým systémom a ovládacím pultom. Pacient pri vyšetrení leží na pohyblivom stole, ktorý ho presunie do valca prístroja (má priemer okolo 80cm), kde sa snímajú vyšetrované časti tela. Popruhy prístroja pomáhajú pacientovi zotrvať v potrebnej pozícii. Rotácia röntgenovej špirály vytvorí niekoľko snímok pri každom svojom otočení. Vyšetrenie sprevádza zvuk podobný tichému bzučaniu,
 • CT je riadený na diaľku zdravotníkom zo samostatnej miestnosti,
 • snímky orgánov sa premietajú do počítača, ktorý z nich vyskladá 2D a u modernejších prístrojov aj 3D obrazy sledovaných častí tela,
 • zhodnotenie CT vyšetrenia vykoná rádiológ a výsledky sú k dispozícii v nadväznosti na stupeň náročnosti – už v deň vyšetrenia, najneskôr v priebehu troch dní. 

Príprava a priebeh vyšetrenia MRI:

 • pred vyšetrením je potrebné odložiť všetky kovové predmety, mobilné telefóny, bankové a čipové karty (silný magnet vyšetrovacieho zariadenia ich môže nenávratne poškodiť),
 • prístroj, v ktorom je pacient vystavený elektromagnetickému vlneniu, má zvyčajne tvar tunela, ale môže byť aj otvorený. Stroj obsahuje magnetické cievky, ktoré vyrábajú silné magnetické pole a detektory, ktoré snímajú výsledný signál. Podobne ako pri CT sa vyšetrenie vykonáva v ľahu, na pohyblivej podložke a vyžaduje pacientovu nehybnosť, inak by boli snímky nekvalitné. Vyšetrenie znepríjemňuje vysoká hlučnosť, ktorá je čiastočne tlmená chráničmi sluchu,
 • zodpovedný zdravotník riadi prístroj diaľkovo z oddelenej miestnosti,
 • počítač na základe zaznamenaných signálov vytvára dvojrozmerné a trojrozmerné zobrazenia snímaných častí tela, orgánov alebo tkanív. Výhodou snímok je väčšie rozlíšenie ako pri využití röntgenového žiarenia,
 • po ukončení vyšetrenia lekár – rádiológ analyzuje, popisuje a v prípade potreby s iným odborníkom aj konzultuje obrazy a veľké množstvo získaných informácií, preto vyhodnotenie MRI trvá niekoľko dní až týždňov a zasiela sa lekárovi, ktoré vyšetrenie objednal. Pacient si môže výsledky (po predchádzajúcom dohovore) prevziať aj osobne.       

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o CT a MRI, môžete si prečítať náš článok - CT a MRI: čo to je a aký je medzi nimi rozdiel?

 

Kedy sa vykonáva CT a MRI pre potreby neurologického vyšetrenia?

Vyšetrenia CT a MRI sa vykonávajú plánovane na základe odporúčania odborného lekára – CT aj v prípade akútnej potreby vyšetrenia (napr. mozgová príhoda, trauma). Obe metódy sa využívajú na diagnostické a skríningové účely, pretože získavajú množstvo informácií o zobrazovaných častiach tela – umožňujú zobrazenie ich tvaru, štruktúry, ohraničenia, uloženia, veľkosti a poškodenia.

Neurológia využíva CT a MRI najmä pri vyšetreniach mozgu a chrbtice, pretože obe diagnostické metódy dokážu veľmi účinne a bez invazívneho zásahu do tela pacienta pomáhať pri čo najpresnejšom určení príčiny neurologického problému spôsobeného ochorením alebo poranením. Len správne stanovená diagnóza umožňuje lekárovi začať s adekvátnou a včasnou liečbou.

CT sa využíva najmä pri akútnom krvácaní do mozgu, ktoré môže byť spôsobené mozgovou príhodou alebo traumou, ako aj pri ďalších akútnych stavoch z neurologickej diagnostiky (napr. bezvedomie, poranenia chrbtice a mozgu – pomliaždenia a edémy), ktoré vyžadujú okamžitý terapeutický zásah.

MRI je obzvlášť vhodná na zobrazovanie mäkkých tkanív, preto sa zameriava na diagnostikovanie mozgových problémov ako sú infekcie, nádory mozgového tkaniva, mozgových obalov a mozgových nervov, pomocou MRI sa vyšetrujú aj ochorenia ako je roztrúsená skleróza, staré mŕtvice, epilepsia, migrény, atrofie, vývinové chyby mozgu, hydrocefalus a zápalové stavy (absces, meningitídy, encefalitídy), uplatňuje sa aj pri problémoch s chrbticou, kde sleduje medzistavcové priestory a miechu.

 

Ak Vás zaujala téma zobrazovacích metód CT a MRI a chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok o CT a článok o MRI zamerané na všeobecné informácie o týchto zobrazovacích metódach, ale aj na možnosti využitia CT a MRI v neurológii.

 

Ak vás vyskytli chronické bolesti chrbta alebo hlavy, migrény, epileptické záchvaty, svalové kŕče a tiky, problémy so spánkom, poruchy pamäti, závrate, hluk v ušiach, ochrnutie tvárového nervu, zhoršenie zmyslov (sluch, čuch, niektoré poruchy zraku), trasenie rúk alebo nôh, úrazy hlavy a chrbtice, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – neurológa, ktorý na základe dôsledného vyšetrenia s využitím zobrazovacích metód CT a MRI zisťuje možnosť neurologického ochorenia alebo problému, špecifikuje ho  a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia