TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to otorinolaryngológia a čím sa zaoberá? Aké sú otorinolaryngologické ochorenia?

1. Čo je to otorinolaryngológia?

Otorinolaryngológia (skratka: ORL, skrátene: otoriológia, inak: ušné, nosné, krčné) je odbor lekárstva, ktorý sa zameriava na oblasť uší, nosa a hrdla a od štyroch starogréckych slov označujúcich ucho (otos), nos (rhinos), hrtan (larynx) a veda (logos) je odvodený aj názov tejto medicínskej disciplíny.

ORL zahŕňa hodnotenie, diagnostiku a liečbu chorôb, abnormalít a iných zdravotných problémov postihujúcich uši, nos, nosové a prínosové dutiny, hltan, hrdlo, ale aj hlavu (spodinu lebečnú), ústa a hlasovú schránku (hrtan).

Otorinolaryngológia tvorí už od 19. storočia samostatnú špecializáciu zaoberajúcou sa chorobami a rôznymi stavmi hlavy a krku – už vtedy lekári uznali, že hlava a krk obsahujú sériu vzájomne prepojených systémov a v súlade s tým sa postupne vyvinuli aj techniky a nástroje na skúmanie a liečbu problémov hlavy a krku.

V odbore ORL existuje viacero užších špecializácií, a to napr. otológia (ušné lekárstvo), rhinológia (nosové lekárstvo), laryngológia (krčné lekárstvo), foniatria (poruchy hlasu, sluchu a reči), neurootológia (ušné šelesty a závraty ORL pôvodu), ORL chirurgia (napr. chirurgická liečba problémov hlavy a krku, rekonštrukcia a plastická chirurgia tváre a krku). Ďalšou samostatnou špecializáciou je detská ORL, ktorá v tomto odbore diagnostikuje a lieči poruchy a choroby detí a dorastu.

Pri riešení problémov a ochorení hlavy a krku spolupracuje otorinolaryngológia s viacerými medicínskymi odbormi – napr. s audiológiou, endokrinológiou, rečovou patológiou, oftalmológou, neurochirurgiou, dermatológiou, plastickou chirurgiou, pľúcnou a športovou medicínou, onkológiou, alergológiou a imunológiou, pediatriou, ako aj s ďalšími lekárskymi oblasťami podľa potreby.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci otorinolaryngológa a o jeho vyšetreniach, môžete si prečítať náš článok - Čo robí otorinolaryngológ a ako prebieha otorinolaryngologické vyšetrenie?

 

2. Aké sú otorinolaryngologické ochorenia?

Poruchy a choroby hlavy a krku sa môžu vyskytnúť u všetkých ľudí bez rozdielu veku. Zdravotných problémov, ktoré sú zahrnuté medzi ochorenia ORL, je veľmi veľa a podľa jednotlivých sledovaných orgánov k najčastejším lekársky a chirurgicky liečeným postihnutiam patria:

·       ucho: poruchy a strata sluchu, infekcie uší, závraty a poruchy rovnováhy (vertigo), hluk alebo zvonenie v ušiach (tinitus), voda v uchu, bolesti tvárových a kraniálnych (lebečných) nervov, vrodené poruchy vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha

·       nos: starostlivosť o nosové a prínosové dutiny – príznaky astmy alebo alergie, zápaly, upchatia, poruchy čuchu, polypy, krvácanie z nosa, problémy s dýchaním, vychýlená priehradka, estetické operácie nosa,

·       krk: bolesti a infekcie mandlí, choroby hrtana, hornej časti tráviaceho traktu alebo pažeráka vrátane porúch hlasu, reči a prehĺtania

·       ústa: rázštep podnebia, skrátená podjazyková uzdička

·       hlava a krk: infekčné ochorenia, benígne (nezhubné) a malígne (rakovinové) nádory, deformácie, traumy a abnormality tváre

 

ORL skúma, diagnostikuje a viaceými spôsobmi lieči aj rôzne vývinové chyby, poranenia, nervové problémy, nádory, bolesti a infekcie, ktoré môžu postihnúť uši, nos, krk alebo hlavu ako samostatný problém alebo ako súčasť iného ochorenia alebo úrazu.

 

Ak sa u vás alebo u vašich detí vyskytli poruchy alebo strata sluchu, infekcie uší, závraty a poruchy rovnováhy (vertigo), hluk alebo zvonenie v ušiach (tinitus), voda v uchu, bolesti tvárových a kraniálnych (lebečných) nervov, poruchy vonkajšieho, stredného a vnútorného ucha, príznaky astmy alebo alergie, poruchy čuchu, polypy, zápaly a upchatia nosa, krvácanie z nosa, problémy s dýchaním, rázštep podnebia, vychýlená nosová priehradka, bolesti a infekcie mandlí, choroby hrtana, hornej časti tráviaceho traktu alebo pažeráka vrátane porúch hlasu, reči a prehĺtania, nádory, deformácie, traumy a abnormality tváre, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – otorinolaryngológa, ktorý diagnostikuje ochorenie alebo problém a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Jana Predajňová

ORL - ušné, krčné, nosové