TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Hluchota a iné vývojové chyby sluchu: čo to je a aké majú prejavy?

1. Čo je to hluchota? Čo sú vývojové chyby sluchu?

Hluchota (sluchová porucha) je znížená alebo chýbajúca schopnosť vnímať zvukové informácie a ak sa s ňou dieťa už narodí, je následkom vývojovej chyby sluchu (vrodená strata sluchu). Vývojové chyby sluchu predstavujú štrukturálne zmeny sluchového systému prítomné pri narodení dieťaťa – ovplyvňujú vzhľad postihnutej časti, jej fungovanie alebo oboje. Sluchová porucha je bežná vývojová chyba, no môže sa vyvinúť alebo vzniknúť aj neskôr počas detstva alebo v dospelosti. Vývojové chyby alebo akékoľvek narušenia sluchového systému, t. j. systému, ktorý pomáha počuť, pretože dáva zmysel zvukovým informáciám, keď putujú z ucha do mozgu, spôsobujú sluchovú poruchu.

Problémy v jednotlivých častiach sluchového systému môžu spôsobiť stratu sluchu:

- vonkajšie ucho - je to časť ucha na vonkajšej strane hlavy, zvukovod a vonkajšia strana bubienka. Bubienok oddeľuje vonkajšie a stredné ucho.

- stredné ucho - sa skladá z vnútra ušného bubienka a troch malých kostičiek (ossicles). Zvuk prichádzajúci z ucha sa presúva cez zvukovod do ušného bubienka, ten vibruje, kostičky sa pohybujú a zvuk sa presúva do vnútorného ucha.

- vnútorné ucho - tvorí ho slimák (zatočená trubica naplnená tekutinou) a kanály, ktoré pomáhajú udržať rovnováhu. Vnútorné ucho má tiež nervy, ktoré menia zvukové vibrácie na signály, tie cestujú do mozgu cez sluchový nerv (vysiela zvukové informácie z ucha do mozgu).

Bežné typy straty sluchu zahŕňajú tieto ťažkosti:

- prevodová strata sluchu – problém vo vonkajšom alebo strednom uchu, ktoré spomaľujú alebo zabraňujú prechodu zvukových vĺn (napr. upchatie zvukovodu, tekutina v strednom uchu) - často je to dočasný problém, ktorý sa dá liečiť medikamentami alebo chirurgickým zákrokom

- senzorická strata sluchu - problém fungovania vnútorného ucha a sluchového nervu (poškodené bunky vo vnútornom uchu), zvyčajne to znamená trvalú stratu sluchu

- zmiešaná strata sluchu - spolu vodivá a senzorická strata sluchu

- porucha spektra sluchovej neuropatie - problém s vnútorným uchom alebo sluchovým nervom bráni mozgu pochopiť zvuk

Strata sluchu môže ovplyvniť schopnosť dieťaťa rozvíjať reč, jazyk a sociálne zručnosti, preto je včasná liečba sluchovej poruchy dôležitá pre zdravý vývoj dieťaťa – to v rámci novorodeneckého skríningu umožňuje kontrola sluchu po narodení dieťaťa (najneskôr do 1 mesiaca od narodenia).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o hluchote a iných vývojových chybách sluchu, môžete si prečítať náš článok – Hluchota a iné vývojové chyby sluchu: vznik a liečba.

 

2. Prejavy hluchoty a iných vývojových chýb sluchu

Porucha sluchu sa môže vyskytnúť, keď ktorákoľvek časť ucha nefunguje obvyklým spôsobom a môže sa pohybovať od miernej až po hlbokú, čo sa prejavuje obmedzeným vnímaním zvuku:

- mierna - niektoré zvuky normálnej reči sa dajú počuť, jemné zvuky len ťažko

- stredná - nedá sa počuť veľa zvukov reči na normálnej úrovni

- závažná - počuť len niektoré hlasné zvuky, zvuky na normálnej úrovni nie

- hlboká – nepočuť žiadne zvuky reči, možno počuť len veľmi hlasné zvuky

Príznaky poruchy sluchu u detí:

- bábätká nedesia hlasné zvuky

- dieťa sa po veku 4 mesiacov neotáča za zvukom

- dieťa vo veku 1 roka nehovorí ani slová ako „mama“ alebo „tata“

- dieťa otočí hlavu, keď niekoho vidí, ale nie, ak sa zavolá len jeho meno

- dieťa pri učení sa rozprávať nedokáže správne opakovane slová akoby nechápalo ich význam

- dieťa sa opakovane pýta na obsah rozhovoru, pretože niektoré slová nevníma alebo im nerozumie

- dieťa nevníma hudbu a zvuky z televízie, sťažuje si na pískanie v ušiach najmä pri silných tónoch

 

Ak Vás zaujala téma hluchoty a iných vývojových chýb sluchu a chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nich a na problematiku liečby hluchoty a iných vývojových chýb sluchu.

 

Ak sa u vašich detí alebo u vás vyskytujú náhle alebo postupujúce problémy s vnímaním normálnej intenzity zvukov, mali by ste navštíviť odborného lekára – otorinolaryngológa, ktorý určí príčinu a závažnosť poruchy sluchu a spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Jana Predajňová

ORL - ušné, krčné, nosové