TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Downov syndróm (Trizómia 21. chromozómu) a jeho prejavy

1. Čo je Downov syndróm?

Downov syndróm je vrodená genetická odchýlka spôsobená abnormálnym delením buniek pri vývoji plodu (trizómia), čo vedie k nadpočetnej úplnej alebo čiastočnej kópii chromozómu 21. Tento namnožený genetický materiál, ktorý je navyše oproti normálnemu stavu chromozómov, spôsobuje vývojové zmeny a fyzikálne vlastnosti Downovho syndrómu, najmä mentálne postihnutie a oneskorený vývoj. Ľudia s týmto postihnutím majú typické fyzické črty, na základe ktorých sú ľahko identifikovateľní.

Lepšie pochopenie Downovho syndrómu a včasné intervencie u dojčiat a detí môžu výrazne zvýšiť kvalitu života detí aj dospelých s touto poruchou a pomôcť im žiť plnohodnotný život.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o Downovom syndróme (Trizómia 21. chromozómu), môžete si prečítať náš článok - Downov syndróm (Trizómia 21. chromozómu): vznik a liečba.

 

2. Prejavy Downovho syndrómu

Každá osoba s Downovým syndrómom má intelektuálne a vývojové problémy, ktoré môžu byť mierne, stredne závažné alebo závažné.  Niektorí ľudia sú zdraví, zatiaľ čo iní majú vážne zdravotné problémy, ako napríklad vážne srdcové chyby.

Napriek tomu, že deti a dospelí s Downovým syndrómom majú odlišné črty tváre, u väčšiny z nich možno konštatovať typické abnormality alebo bežné znaky v štruktúre organizmu:

 •         sploštená tvár
 •         malá hlava
 •         krátky krk
 •         vyčnievajúci jazyk
 •         šikmé očné viečka (šikmé očné štrbiny)
 •         neobvykle tvarované alebo malé uši
 •         zlý svalový tonus
 •         široké, krátke ruky s jedným záhybom v dlani
 •         pomerne krátke prsty a malé ruky a chodidlá
 •         nadmerná flexibilita
 •         drobné biele škvrny na farebnej časti (dúhovke) oka (Brushfieldove škvrny)
 •         nízka výška

Dojčatá s Downovým syndrómom môžu mať priemernú veľkosť, zvyčajne však rastú pomaly a zostávajú kratšie ako ostatné deti rovnakého veku.

 

Ak Vás zaujala téma Downovho syndrómu (Trizómia 21. chromozómu) a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článokštúdiu zamerané na všeobecné informácie a na možné komplikácie spojené s problematikou Downovho syndrómu.

 

Nie sú známe žiadne faktory správania alebo prostredia spôsobujúce Downov syndróm, ktorý nie je chorobou, preto neexistuje spôsob na jeho zabránenie a nedá sa ani liečiť. Dá sa však diagnostikovať už počas tehotenstva prenatálnym skríningom, preto by tehotné ženy mali u svojho odborného lekára - gynekológa požadovať vykonanie efektných verzií prenatálneho multimarkerového skríningu na včasné odhalenie vrodených vývojových chýb dieťaťa. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Hana Vášová

Gynekológ - gynekológia