TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Rakovina semenníkov: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje rakovinu semenníkov?

Rakovina semenníkov začína v zárodočných bunkách v semenníkoch, ktoré produkujú nezrelé spermie. Zdravé bunky rastú, delia sa a zanikajú usporiadaným spôsobom, aby telo fungovalo normálne. Niekedy sa však u niektorých buniek vyvinú abnormality, čo spôsobí, že sa ich rast vymkne kontrole - zmenené zárodočné bunky nezanikajú a ďalej sa delia, aj keď nové bunky nie sú potrebné. Hromadiace sa bunky vytvárajú v semenníku hmotu (nádor).

Rakovinové bunky sa zo zhubného nádoru (karcinómu) môžu odtrhnúť a šíriť sa (metastázovať) do ďalších tkanív a orgánov v tele - môže to byť oblasť krížov s následnými bolesťami chrbta a podbruška, pľúca s objavením sa vykašliavania krvi a dýchavičnosťou, ale aj kosti, pečeň či mozog a s tým spojené bolesti hlavy, zvracanie, kŕče a poruchy videnia. Čo spôsobuje, že sa zárodočné bunky stanú abnormálnymi a vyvinú sa do rakoviny, nie je známe. Keďže neexistuje spôsob, ako zabrániť rakovine semenníkov, niektorí lekári odporúčajú v rámci prevencie samovyšetrenie na identifikáciu rakoviny semenníkov v jej najskoršom štádiu.

Rizikové faktory vzniku rakoviny semenníkov:

 • nezostúpenie jedného alebo oboch semenníkov z podbruška do mieška
 • vývojové poruchy semenníkov, pohlavnej sústavy alebo močových ciest
 • zápaly a infekcie semenníkov a nadsemenníkov
 • úrazy a mechanické poškodenia
 • prekonanie rakoviny v minulosti
 • výskyt rakoviny semenníkov v rodine

 

    Ak sa chcete dozvedieť viac o rakovine semenníkov, môžete si prečítať náš článok - Rakovina semenníkov a jej prejavy.

 

2. Aké sú možnosti liečby rakoviny semenníkov?

Či je hrčka objavená v semenníku zhubným nádorom, možno zistiť nasledovne:

 • vyšetrenie ultrazvukovým testom
 • krvné testy na určenie hladín nádorových markerov v krvi

Konečnú diagnózu (zhubnosť nádoru) určuje mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva odobratého priamo zo semenníka. Následne sa zisťuje aj možnosť rozšírenia karcinómu do ďalších tkanív.

Typy tumorov rakoviny semenníkov

 •     seminómy – vyskytujú sa v ktoromkoľvek veku, sú menej agresívne
 •     non-seminómy - vyskytujú sa najmä v mladšom veku, rýchlejšie rastú a rýchlo sa šíria

Rakovina semenníkov je vysoko liečiteľná, aj keď sa rozšírila mimo semenníkov. Možnosti liečby závisia od niekoľkých faktorov vrátane typu a štádia rakoviny, celkového zdravia pacienta a jeho vlastných preferencií.

 

Podľa typu a štádia ochorenia možno využiť jednu z niekoľkých liečebných metód alebo ich kombináciu:

 • liečba ožiarením – využitie röntgenových lúčov na zabíjanie rakovinových buniek. Rádioterapia sa využíva najmä v počiatočných štádiách, kedy je nádor ešte stále ohraničený.
 • chemoterapia – zastavenie rastu, ďalšieho rozširovania a usmrtenia rakovinových buniek chemoterapeutikami, ktoré sa podávajú do žily. Volí sa v prípade vyššieho štádia rakoviny.
 • chirurgické odstránenie semenníka – je primárnou liečbou takmer všetkých štádií a typov rakoviny semenníkov a v počiatočnom štádiu ochorenia môže byť jedinou potrebnou liečbou. Najčastejšie sa odstraňuje celý semenník vrátane nadsemenníka a semenného povrazca.

Pri rakovine semenníkov a jej liečbe hrozí mužom neplodnosť, preto sa hneď po diagnostikovaní karcinómu odporúča odber spermií a ich uloženie v spermobanke.

 

Ak Vás zaujala téma rakoviny semenníkov a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na možné komplikácie spojené s problematikou liečby rakoviny semenníkov.

 

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky indikujúce rakovinu semenníkov, ku ktorým patrí zväčšenie jedného alebo oboch semenníkov, hrčka v semenníku, bolesť pri dotyku alebo ťahu mieška, pocit ťažkosti alebo nepohodlia v miešku, nahromadenie tekutiny v miešku, zväčšenie alebo citlivosť prsníkov, bolesti slabín, brucha alebo chrbta v krížoch, mali by ste ihneď kontaktovať svojho odborného lekára – urológa. Neliečené ochorenie môže spôsobiť neplodnosť a následným metastázovaním závažné komplikácie rôznych orgánov. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.MUDr. Marian Kopečný

Urológ - urológia