TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Zápal pohrudnice: vznik a liečba

1.Čo spôsobuje zápal pohrudnice?

Zápal pohrudnice sa môže rozvinúť z rôznych dôvodov a najčastejšou príčinou bývajú infekcie - baktérie, vírusy, parazity a huby, no pleuritída môže byť aj neinfekčná a vzniknúť ako pridružené ochorenie ako je napr. infarkt myokardu, tuberkulóza, zápal a rakovina pľúc, pri autoimunitných chorobách (reumatická artritída, lupus, cukrovka), pri orgánových zlyhaniach (porucha obličiek, zápal pankreasu, cirhóza pečene), pri dedičných chorobách (kosáčiková anémia) či prepichnutím pleury pri úrazoch alebo pri chirurgických zákrokoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že pleuritída je často výsledkom predchádzajúceho ochorenia, prevenciou je včasná a dôsledná liečba infekčných ochorení, najmä dýchacieho systému a poranení hrudníka. V prípade, ak je pleuritída pridruženým ochorením, mala by sa liečba zamerať na vyliečenie primárnych ochorení. Dôležitým opatrením je aj všeobecná prevencia pred látkami, ktoré poškodzujú alebo dráždia dýchací systém ako sú priemyselné a iné škodliviny.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zápale pohrudnice, môžete si prečítať náš článok – Zápal pohrudnice a jeho prejavy.

 

2.Aké sú možnosti liečby pohrudnice?

Liečba pleuritídy zahŕňa kontrolu bolesti a liečbu ochorenia so zohľadnením príčin vzniku zápalu pohrudnice.

Na základe anamnézy (t. j. súboru údajov o prekonaných ochoreniach pacienta) posúdi lekár zdravotný stav pacienta a vyšetrí ho. Diagnostika zápalu pohrudnice využíva viaceré možnosti a najjednoduchšími sú fyzikálne vyšetrenia – poklep hrudníka a počúvanie dýchania za pomoci fonendoskopu (určuje sa suchý zápal – trecí šelest alebo vlhký zápal – oslabené dýchanie), prípadne odber krvi (odhalenie možnej infekcie, ktorá viedla k zápalu, prípadne objasnenie autoimunitných ochorení), čo môže dopĺňať röntgen hrudníka alebo ultrazvukové vyšetrenie.

Liečba zápalu pohrudnice zohľadňuje základnú príčinu ochorenia a predstavuje tieto možnosti:

  • bolesť spojená s ochorením sa rieši užívaním liekov, ktorú ju tlmia (analgetiká)
  • antitusiká liečia kašeľ
  • bakteriálna pneumónia vyžaduje antibiotiká na zvládnutie infekcie
  • vírusová infekcia sa domácimi opatreniami môže vyliečiť sama
  • ak je pleuritída pridruženým ochorením, nastáva liečba vyvolávajúcej choroby
  • pri nahromadení tekutiny v pleumorálnom priestore (vlhký zápal) je potrebné vykonať punkciu a odsať nadbytočnú tekutinu, aby nedošlo o obmedzeniu dýchania. Vzorka odsatej tekutiny sa zasiela na biochemické a mikrobiologické vyšetrenie.

Pri každej pleuritíde je dôležité dôsledne dodržiavať užívanie liekov proti bolesti aj zápalu podľa lekárskeho predpisu, dopriať si dostatok odpočinku počas celej liečby a vylúčiť fajčenie (aj pasívne). Dĺžka liečby je individuálna, závisí od príčiny a od závažnosti základného ochorenia.

Liečené ochorenie väčšinou trvá dva týždne. Ťažšie formy ochorenia a závažné poruchy zdravia, ktoré ho vyvolávajú, si vyžadujú hospitalizáciu. Ak je stav, ktorý toto ochorenie spôsobil, diagnostikovaný a liečený včas, je typické úplné zotavenie pacienta.

Neliečený alebo prechodený zápal pohrudnice môže niesť rôzne riziká a pre pacienta znamenať zdravotné komplikácie - napr. trvalé poškodenie pľúc.

 

Ak Vás zaujala téma zápalu pohrudnice a chceli by ste sa o ňom dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, komplikácie ochorenia a na problematiku liečby pleuritídy

 

Ak sa u vás vyskytli príznaky ako je nevysvetliteľná ostrá bolesť na hrudníku, zrýchlené povrchové dýchanie alebo dýchavičnosť, kašeľ, vykašliavanie hnisavého alebo krvavého hlienu, zvýšená teplota, horúčka, potenie, zimnica, únava, malátnosť, strata chuti do jedla a chudnutie, mali by ste navštíviť odborného lekára – pneumológa, ktorý určí príčinu aj závažnosť ochorenia a v nadväznosti na to spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Yvonna Mihalecová

Pľúcny lekár - pneumológ