TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí reumatológ? Ako prebieha reumatologické vyšetrenie?

1. Čo robí reumatológ?

Reumatológ je lekár-špecialista, ktorého úlohou je štúdium, prevencia, diagnostikovanie a liečba všetkých reumatických chorôb a problémov týkajúcich sa pohybovej sústavy.

 Pacienti sa na reumatológa najčastejšie obracajú s potiažami týkajúcimi sa kĺbov – bolesti, opuchy, deformácie, ranná stuhnutosť, obmedzená pohyblivosť. K ďalším častým problémom patria bolesti svalov, niektoré postihnutia kože a spojivových tkanív, degeneratívne zmeny chrbtice a lámavosť kostí (osteoporóza). Reumatologické poruchy vnútorných orgánov (napr. srdce, obličky, pľúca), očí, krvných ciev a nervov rieši reumatológ v úzkej spolupráci s ďalšími odbornými lekármi.

Reumatické choroby môžu mať rôzne komplikácie a sprievodné znaky, ktorých riešenie je súčasťou práce reumatológa – patria k nim napr. malátnosť, horúčky, problémy s trávením, nespavosť, depresia.

Reumatické ochorenia sú spojené s bolesťami - počiatočná bolestivosť reumatických ochorení a obmedzenia pohybu, ktoré z nich vyplývajú, sa časom môžu výrazne zhoršovať, preto je v záujme pacienta, aby reumatológ začal riešiť jeho problémy v čo najrannejšom štádiu ochorenia.

Liečba reumatických ochorení je zameraná na tlmenie bolestí a zápalov, ktoré spôsobujú ochorenia, je to dlhodobý proces a vyžaduje dôslednú spoluprácu lekára a pacienta, a to najmä v prípadoch, kedy zmena životného štýlu napomáha zlepšiť nepriaznivý stav diagnostikovanej poruchy zdravia (napr. dna).

Poslaním reumatológa je zasiahnuť do prebiehajúcich chorobných procesov tak, aby sa dosiahlo

zníženie pretrvávajúcich bolestí, zlepšili sa funkcie postihnutých kĺbov, tkanív a orgánov alebo sa aspoň zamedzilo ich ďalšiemu poškodzovaniu, bolestivé záchvaty alebo obdobia boli čím skôr ukončené a eliminované, dlhodobo sa upravila funkčnosť postihnutých častí tela s konečným cieľom zabrániť rôznym formám telesnej nespôsobilosti pacienta a tým zlepšiť kvalitu jeho života.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o reumatológii a o reumatických ochoreniach, môžete si prečítať náš  článok - Čo je to reumatológia, čím sa zaoberá a aké sú reumatické ochorenia?

 

2. Priebeh reumatologického vyšetrenia

Reumatologické vyšetrenie sa zvyčajne vykonáva na základe odporúčania praktického lekára a tvorí ho súbor lekárskych úkonov a vyšetrovacích metód uskutočnených pre potreby diagnostiky zápalových, metabolických a degeneratívnych ochorení kĺbov, svalov, šliach a ďalších mäkkých tkanív a niektorých orgánov (napr. srdce, pľúca, obličky, tráviaci trakt).

Vyšetrenie od pacienta nevyžaduje žiadnu zvláštnu prípravu.

Priebeh reumatologického vyšetrenia:

1. anamnéza – tvorí ju rozhovor s reumatológom, ktorý je zameraný na podrobné zisťovanie súčasných zdravotných ťažkostí pacienta súvisiacich s príznakmi reumatických ochorení, ale aj na zisťovanie predchádzajúcich či iných problémov a ochorení, operácií, sociálnej histórie (vzdelanie, povolanie, užívanie nelegálnych látok), životného štýlu (stravovanie, spánkové návyky, cvičenie, šport), alergií, intolerancie na lieky, užívanie liekov, rodinnej anamnézy (dedičné alebo vrodené ochorenia u blízkych pokrvných príbuzných).

2. fyzikálne vyšetrenie - fyzické (pohmat, poklep, posluch) a vizuálne (pohľad) vyšetrenie je zamerané na

držanie tela, hodnotenie súčasnej funkčnosti (pohyblivosti) postihnutej časti pohybového aparátu a viditeľných zmien alebo odchýliek od normálneho stavu (napr. začervenanie, zvýšená teplota, opuch, malá až zreteľná alebo výrazná deformita).

3. Laboratórne vyšetrenia

·       krv - vyšetrenia hematologické, biochemické, imunologické a mikrobiologické (napr. vyšetrenie reumatoidného faktoru, stupeň zápalovej aktivity, hladina kyseliny močovej),

·       punkcia kĺbu – napr. zisťovanie pravdepodobnosti príčiny zápalu, výskyt kryštálov urátu.

4. Zobrazovacie metódy

·       zobrazovacie metódy (röntgen, ultrazvuk, počítačová tomografia, magnetická rezonancia) sa používajú pri zobrazovaní tých častí tela, ktoré sú pred zrakom lekára skryté.

Súbor výsledkov reumatologických vyšetrení poskytuje lekárovi informácie, na základe ktorých určuje pacientovu diagnózu a začína s riešením jeho zdravotných ťažkostí stanovením optimálnej formy a postupu liečby.

Najvýznamnejšie miesto pri liečbe reumatických ochorení má farmakoterapia (podávanie liekov), ktorú dopĺňajú rôzne formy rehabilitácie a fyzikálnej liečby (cvičenia, masáže, procedúry), reumatochirurgie a protetiky (napr. kĺbová fúzia, odstránenie zničených kĺbov a ich nahradenie umelými implantátmi, oprava povrchov kĺbov ich vyhladením, odstránenie tofov). Pri mnohých reumatických ochoreniach pomáha kúpeľná liečba.

 

Ak Vás zaujala téma reumatológie s chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby reumatických ochorení.

 

Ak vás vyskytli potiaže týkajúce sa kĺbov – bolesti, opuchy, deformácie, ranná stuhnutosť, obmedzená pohyblivosť, záchvaty intenzívnej bolesti kĺbov nastupujúce najmä v noci, bolesti svalov, degeneratívne zmeny chrbtice, bolesti a nečakaná zlomenina kostí, zvýšená telesná teplota, únava, slabosť, malátnosť, zhrbený postoj a postupom času dochádza k znižovaniu vašej výšky, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – reumatológa, ktorý na základe dôsledného vyšetrenia zisťuje možnosť reumatického ochorenia alebo problému, špecifikuje ho a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Andrea Tomašovicová