TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí nefrológ a ako prebieha nefrologické vyšetrenie?

1. Čo robí nefrológ?

Nefrológ je odborný lekár, ktorého špecializáciou sú obličky - jeho úlohou je štúdium, prevencia, diagnostikovanie a liečba všetkých ochorení a problémov obličiek, vrátane využitia dialýzy a transplantácie obličiek, ako aj poskytovanie starostlivosti o obličky ľuďom, ktorí s nimi nemajú problémy, t. j. nefrológovia sa aktívne podieľajú na prevencii chorôb a ťažkostí obličiek radami a pokynmi zameranými na správnu výživu (zloženie potravy, solenie a pitný režim).

Ťažkosti s obličkami postihujú ľudí v každom veku a lekár sa môže špecializovať na dospelú nefrológiu (problémy obličiek vo väčšine prípadov vznikajú v súvislosti s iným ochorením, dietetickými chybami pacienta alebo poškodením obličiek úrazom) alebo detskú nefrológiu (liečba najmä mnohých vrodených anomálií, keďže každé desiate dieťa sa rodí s chybou postihujúcou obličky - vývinové poruchy obličiek).

Medzi ďalšie subšpecializácie nefrológov patrí napr. dialýza, transplantácia obličiek, chronická choroba obličiek, onkonefrológia, procedurálna nefrológia. Článok je zameraný na prácu nefrológa pre dospelých.

Nefrológovia sa zaoberajú chronickými aj akútnymi problémami a ochoreniami obličiek, z ktorých mnohé sa vyvinuli z iných zdravotných problémov (napr. cukrovka, obezita, srdcové choroby, vysoký krvný tlak), preto títo lekári liečia aj časté súvisiace problémy, napr. vysoký krvný tlak, zadržiavanie tekutín a nerovnováha elektrolytov a minerálov. Nefrológovia môžu vypracovať aj plán, ktorý pomôže prekonať nefunkčné obličky – v niektorých prípadoch je to reverzibilita poškodených obličiek, ale majú na starosti aj dialýzu obličiek ako aj transplantáciu obličiek a následnú pooperačnú starostlivosť.

Cieľom práce nefrológa je zachovanie plnej funkčnosti zdravých obličiek, pri narušenej činnosti liečbou (medikamenty, diéty) dosiahnutie aspoň ich primeraného fungovania, ktoré zabezpečí plnohodnotný život, pri zlyhaní funkčnosti týchto životne dôležitých orgánov nefrológ zabezpečuje nahradenie ich funkcie (dialýza, transplantácia).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o nefrológii a o nefrologických ochoreniach, môžete si prečítať náš  článok - Čo je to nefrológia, čím sa zaoberá a aké sú nefrologické ochorenia?

 

2. Ako prebieha nefrologické vyšetrenie­?

Len správna a dostatočná činnosť obličiek (t. j. zbavovanie krvi odpadových látok, udržiavanie vnútorného prostredia a regulovanie množstvo tekutín a živín) zaručuje zdravé vnútorné prostredie organizmu, ktoré zabezpečuje jeho bezchybné fungovanie. Narušená činnosť obličiek vedie k mnohým zdravotným problémom a pri ich zlyhávaní je dokonca ohrozený život. Napriek tomu môžu byť aj závažné ťažkosti obličiek bezpríznakové alebo majú len ľahko prehliadnuteľné, nevýrazné príznaky, takže diagnostikovanie ich ochorení je niekedy náhodné len pri zisťovaní potiaží iných problémov.

Pri prvých prejavoch problémov (väčšinou bolesti) obličiek sa pacient kontaktuje so svojim všeobecným lekárom, ktorý vykoná základné vyšetrenia a v prípade zistenia, že súvisia s renálnymi problémami, deleguje pacienta k nefrológovi.

Nefrologické vyšetrenie sa zameriava na zistenie príčiny vzniku problému obličiek, ich súčasného stavu, formy a štádia ochorenia a komplex zistení vedie k určeniu diagnózy a následnej liečbe.

Priebeh nefrologického vyšetrenia:

1. anamnéza - zisťovanie zdravotného stavu - súčasné ochorenia a užívanie liekov, alergie, intolerancie liekov, predchádzajúce choroby a operácie, životný štýl, charakter potiaží s obličkami (napr. bolesti – ich situovanie a intenzita, problémy s močením – aké sú), rodinná predispozícia problémov s obličkami

2. fyzikálne vyšetrenie – meranie tlaku, palpačné preskúmanie oblasti obličiek (hrčka), posluch a poklep

potrebných orgánov a častí tela (napr. srdce, pľúca), hodnotenie stavu kĺbov, brucha, bokov

3. laboratórne testy – rozbor krvi a moču, pri výskyte obličkových kameňov ich chemická analýza

4. rôzne funkčné vyšetrenia (obraz fungovania jednotlivých častí obličiek) – koncentračná schopnosť obličiek, acidifikačné schopnosti (okysľovanie), glomerulárna filtrácia (filtrácia krvi)

5. špecializované testy – odhalenie alebo spojenie ťažkostí obličiek s niektorým systémovým ochorením

6. zobrazovacie metódy – RTG, USG, CT urografia, MRI, renálna angiografia, scintigrafia

Terapia renálnych problémov a ochorení vyplýva zo zisteného stavu obličiek a celkového zdravotného stavu pacienta, využíva overené aj inovatívne postupy, neinvazívne, miniinvazívne aj invazívne metódy, ku ktorým patria napr. pitný režim, diéty, lieky regulujúce množstvo tekutín v tele a ďalšie farmaká, špecializované postupy (rázové vlny na rozbitie kameňov, odstraňovanie kameňov ureteroskopiou, radiačná terapia, dialýza) a chirurgické zákroky (ablácia, zásahy cez malé rezy na chrbte, čiastočné alebo úplné odstránenie obličiek, transplantácia).


Ak Vás zaujala téma nefrológie s chceli by ste sa o nich dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby nefrologických ochorení.

 

Ak vás vyskytli príznaky ako je krv v moči, hnedý, zakalený alebo páchnuci moč, bolesť alebo pálenie pri močení, nutkanie na časté močenie, močenie v malých množstvách až zastavenie močenia, opuchy, ostrá a prudká bolesť v oblasti obličiek a na chrbte pod rebrami alebo v podbruší, bolesti hlavy, hmatateľná hrčka v oblasti obličiek, zápach z úst, strata chuti do jedla, nevoľnosť, vracanie, nevysvetliteľné chudnutie, únava, teplota, potenie, zimnica a vysoký krvný tlak, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – nefrológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

Prof. MUDr.Karína Furková
Nefrológ, Poliklinika Vajnorská