TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo robí imunológ? Ako prebieha vyšetrenie?

1. Čo robí imunológ?

Imunológ je lekár zaoberajúci sa štúdiom, diagnostikou, liečbou a prevenciou chorôb, ktoré sú vyvolané poruchami imunity.

K častým problémom vrodených porúch imunity patria dermatologické ochorenia (psoriáza, žihľavka) a reumatologické ochorenia (psoriatická artritída), k zriedkavejším patria syndrómy periodických horúčok (autozápalové ochorenia). Oslabená imunita sa podpisuje aj na chrípkových ochoreniach. V súčasnosti je veľkým problémom choroba AIDS, ktorá napáda samotný imunitný systém. Výsledkom vrodenej, ale aj získanej poruchy imunity môžu byť aj rôzne alergie, ktoré sa prejavujú neznášanlivosťou určitej látky konkrétnym ľudským organizmom, častými sú potraviny, chemikálie, pele, prach, rastliny, zvieratá, roztoče, plesne, lieky, bodnutie hmyzom, dokonca alergia na slnko alebo chlad, vzácnejšou príčinou môže byť farba. Výsledkom precitlivelosti organizmu na určité látky môže byť aj astma.

Imunológ sa pri liečbe zameriava na stabilizáciu zisteného stavu, odstránenie príznakov, zabránenie zhoršovania stavu a prechodu choroby do závažnejšieho štádia.

 

Ak vás zaujíma, čo to je imunológia a aké sú poruchy imunity, môžete si prečítať náš článok - Čo je to imunológia, čím sa zaoberá a čo sú poruchy imunity?

 

2. Priebeh imunologického vyšetrenia

Imunologické vyšetrenie je zamerané na diagnostiku zníženej obranyschopnosti ľudského organizmu s cieľom odhalenia vrodenej alebo získanej poruchy imunity a autoimunitných chorôb, ktoré umožní zvoliť vhodnú formu liečby.

Pacient sa na vyšetrenie nemusí nijako osobitne pripravovať, je však vhodné absolvovať ho „nalačno“ pre prípadnú potrebnú možnosť odberu krvi. Komplexné imunologické vyšetrenie sleduje klinické príznaky v kombinácii s laboratórnymi vyšetreniami:

1. anamnézaimunológ zisťuje doterajší priebeh ochorenia pacienta, jeho problémy a pocity s tým spojené, oboznamuje sa s celkovým zdravotným stavov pacienta, pýta sa na choroby v rodine, jeho prácu, prostredie kde býva a pokračuje preštudovaním si doterajších výsledkov jeho lekárskych vyšetrení.

2. vyšetreniefyzikálne vyšetrenie (oči, nos, hrdlo, krk, pľúca). 

3. testy - kožné alergénové testy, ktoré sa aplikujú na predlaktí v podobe kvapôčok roztokov alergénov po dobu cca 20 minút a výsledkom pozitívnej reakcie je svrbivá vyrážka. Takéto vyšetrenie sa obyčajne dopĺňa rozborom odobranej krvi – základné výsledky sú známe v priebehu 2-3 dní, na špeciálne sa čaká aj niekoľko týždňov.

Vyšetrenie podá výpoveď o stave imunitného systému, odhalí poruchy obranyschopnosti testovaného organizmu alebo jeho patologické imunitné reakcie. Podľa konečných výsledkov si imunológ pacienta ponechá v sledovaní a určuje najvhodnejší spôsob liečby alebo ho odošle k inému odbornému lekárovi (napr. reumatológ, gastroenterológ).

Liečba porúch imunity a jej príznakov je dlhodobý proces, ktorý využíva celé spektrum rôznych liečiv podľa konkrétne diagnostikovanej choroby – môžu to byť antibiotiká, očkovanie proti vybraným infekčným chorobám, prípravky vyrábané z plazmy zdravých darcov krvi, transplantácia kostnej drene, úľavové lieky, imunoterapia alergénovými vakcínami (kvapky, injekcie). V mnohých prípadoch je potrebné podávať lieky celý život a ich užívanie pacientovi život zachraňuje.

 

Doterajšie liečebné postupy sa v súčasnosti rozširujú o nové, finančne náročné technológie ako je napr. transplantácia detskej žľazy – týmusu, génová alebo biologická liečba. Ak sa potrebujete objednať k imunológovi a chcete termín čo najskôr, môžete využiť aj TopDoktor.

MUDr. Eva Dzurillová

Alergológ - imunológ, Medicentrum Dzurilla

www.dzurilla.com