TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Čo je to reumatológia, čím sa zaoberá a aké sú reumatické ochorenia?

1. Čo je to reumatológia?

Reumatológia sa zaoberá pohybovým aparátom a patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce odbory medicíny.  Jej náplňou je štúdium, diagnostika, liečba a prevencia reumatických ochorení, ktoré postihujú pohybový aparát (kĺby, šľachy, svaly, väzy) slúžiaci na zabezpečenie aktívneho pohybu tela. Reumatológia sa zaoberá zápalovými a autoimunitnými ochoreniami pohybového aparátu a tieto stavy sa súhrnne označujú ako systémové reumatické ochorenia.

Diagnostika autoimunitných systémových chorôb je veľmi náročná a môže postihovať viac orgánových sústav, preto reumatológia pri ich diagnostike a liečbe spolupracuje s rôznymi medicínskymi odbormi – napr. s neurológiou, kardiológiou, ORL, pneumológiou.

Predmetom záujmu reumatológie sú aj degeneratívne ochorenia chrbtice a osteoporóza, ako aj ďalšie reumatologické poruchy, ktoré môžu postihnúť krvné cievy, kožu, nervy a väčšinu vnútorných orgánov.

Reumatológia zaznamenala v posledných rokoch veľký pokrok, a to nielen v možnostiach diagnostiky (najmä za pomoci nových zobrazovacích metód), ale aj liečby problémov spôsobených reumatickými ochoreniami.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci reumatológa a o jeho vyšetreniach, môžete si prečítať náš článok - Čo robí reumatológ a ako prebieha reumatologické vyšetrenie?

 

2. Aké sú reumatické ochorenia?

Reumatické ochorenia tvorí viac ako 200 samostatných chorôb s výskytom rôznych foriem artritídy a osteoporózy.

Reumatické ochorenia sa môžu vyskytnúť v každom veku, vrátane detského, sú dlhodobé, spájajú sa s bolesťami, postupom času sa zhoršujú a čoraz viac komplikujú človeku dovtedajšie samozrejmé činnosti – obmedzujú ho v prirodzenom pohybe, bránia mu vykonávať každodenné aktivity a tým aj žiť samostatný a nezávislý život.

Rizikové faktory vzniku reumatických ochorení:

·       genetické predispozície

·       vyšší vek

·       fajčenie

·       nadváha a obezita

·       pohlavie (viac sú postihnuté ženy)

·       vysoká záťaž kĺbov (napríklad ťažkou fyzickou prácou) a poškodenie kĺbov (traumy)

·       pri niektorých ochoreniach aj zlý životný štýl (napr. nadmerné požívanie alkoholu, nedostatok pohybu, nevhodné stravovacie návyky, obezita)

Medzi typické príznaky reumatických ochorení patrí bolesť a opuch postihnutých kĺbov (najmä prstov, rúk, nôh a zápästia), ich ranná stuhnutosť a obmedzená pohyblivosť. Ochorenie však nenapáda len kĺby, ale škodí celému organizmu – postihuje kosti, chrupavky, šľachy, svaly a ďalšie mäkké štruktúry a môže napadnúť aj vnútorné orgány (obličky, pľúca, srdce,) alebo cievy, oči, kožu. K najčastejším reumatickým problémom a ochoreniam patrí artróza, osteoporóza, fibromyalgia, artritída (napr. reumatoidná, psoriatická, septická), systémový lupus, sklerodermia, daktilitídy, systémová skleróza, reumatická horúčka a dna. Rozvinuté systémové reumatické ochorenia sa nedajú úplne vyliečiť, no je možné spomaliť ich progres, zmierniť priebeh a stmiť prejavy mnohých pridružených problémov (napr. malátnosť, nespavosť, depresia, tráviace problémy).

Moderná medicína využíva pri zlepšovaní zdravotného stavu postihnutých pacientov rôzne metódy -okrem samotného podávania liekov zohrávajú dôležitú úlohu aj rehabilitácie, cvičenia a kúpeľná liečba. Pri niektorých ochoreniach sa využívajú aj chirurgické zákroky (napr. výmena nezvratne poškodených kĺbov, kĺbová fúzia, oprava povrchov kĺbov ich vyhladením). Pre zmiernenie záťaže častí pohybového aparátu postihnutého reumatickým ochorením je možné využiť rôzne pomôcky – napr. vložky do topánok, palice, chodítka, dlahy a výstuhy.

 

Ak Vás zaujala téma reumatológie s chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie o nej, ale aj na možnosti diagnostiky a liečby reumatických ochorení.

 

Ak vás vyskytli potiaže týkajúce sa kĺbov – bolesti, opuchy, deformácie, ranná stuhnutosť, obmedzená pohyblivosť, záchvaty intenzívnej bolesti kĺbov nastupujúce najmä v noci, bolesti svalov, degeneratívne zmeny chrbtice, bolesti a nečakaná zlomenina kostí, zvýšená telesná teplota, únava, slabosť, malátnosť, zhrbený postoj a postupom času dochádza k znižovaniu vašej výšky, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – reumatológa, ktorý na základe dôsledného vyšetrenia zisťuje možnosť reumatického ochorenia alebo problému, špecifikuje ho a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Andrea Tomašovicová