TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Zlyhanie obličiek: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje zlyhanie obličiek?

Chronické zlyhanie obličiek predstavuje dlhodobý proces, ktorý časom spôsobuje nezvratné poškodenie obličiek a býva následkom rôznych obličkových porúch a iných ochorení, ako sú:

· polycystické ochorenie obličiek

· vrodené deformity obličiek

· chronický zápalový proces

· dlhodobá blokáda močových ciest, spätný tok moču do obličiek

· vrodené ochorenia, systémové ochorenia spojiva

· iné ochorenia, napr. cukrovka, vysoký krvný tlak

Mierny pokles funkcie obličiek môže súvisieť aj s vyšším vekom, úrazom a pôsobením toxických látok.

Akútne zlyhanie obličiek nastupuje rýchlo a najčastejšie ho spôsobujú:

· dehydratácia, zníženie množstva tekutín v organizme (hnačky, popáleniny, krvácania)

· akútny zápal obličiek, vírusové infekcie

· krvné zrazeniny a cholesterové usadeniny v žilách a tepnách obličiek a okolo nich

· neodtekanie moču z dôvodu jeho blokády v obličkách (choroby, stavy) alebo v močovodoch

· nedokrvenie obličiek z dôvodu ochorenia alebo úrazu

· intoxikácia rôznymi látkami (alkohol, ťažké kovy, kokaín) a niektorými liekmi

· dlhodobý nízky krvný tlak

· závažná alergická reakcia (anafylaxia)

· iné ochorenia, napr. lupus, sklerodermia

Rizikové faktory akútneho zlyhania obličiek zahŕňajú najmä rôzne vážne zdravotné stavy (niektoré druhy rakoviny a ich liečba, choroby pečene a obličiek, zástava srdca, vysoký krvný tlak, diabetes, blokády krvných ciev na rukách a nohách) a pokročilý vek.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zlyhaní obličiek, môžete si prečítať náš článok – Zlyhanie obličiek: čo to je a aké má prejavy?

 

2. Aké sú možnosti liečby zlyhania obličiek?

Pri symptómoch zlyhania obličiek lekár vykoná diagnostiku pomocou testov a postupov: meranie množstva vylúčeného moču, krvné testy (zistenie koncentrácie kreatinínu a močoviny v krvi), analýza moču, zobrazovacie testy – ultrazvuk, CT (abnormality obličky, mechanické poškodenie, blokády), niekedy je potrebná aj biopsia (chirurgické odobratie vzorky obličky) a na tomto základe začína liečbu, ktorá je určená príčinou a rozsahom problému a jej dĺžka môže byť rôzna – dva dni až doživotie.

Liečba chronického zlyhania obličiek môže pomocou medikamentov, dodržiavaním životosprávy a diéty oddialiť progresiu ochorenia – cieľom je udržať funkciu obličiek čo najdlhšie. Ak sa ochorenie zhorší do konečného (terminálneho) štádia, je nevyhnutná liečba dialýzou alebo transplantácia obličiek.

Liečba akútneho zlyhania obličiek zvyčajne vyžaduje pobyt v nemocnici, aj keď väčšina ľudí s akútnym zlyhaním obličiek je už hospitalizovaná kvôli inému ochoreniu. Terapia vychádza z identifikácie choroby alebo zranenia, ktoré poškodili obličky a závisí od toho, čo spôsobuje ich zlyhávanie:

· intravenózne doplnenie potrebného množstva tekutín do krvi (pri nedostatku tekutín v krvi)

· diuretiká na vylúčenie nadbytočných tekutín (opuchy spôsobené nadmernosťou tekutín v tele)

· farmaká na zníženie vysokej hladiny draslíka v krvi (spôsobuje arytmie a svalovú slabosť)

· lieky na obnovenie hladiny vápnika v krvi a na liečbu komplikácií vyvolávajúcich ochorenie

· dialýza na odstránenie nadmerného množstva vody, toxínov a minerálov z krvi

· transplantácia obličky

Pri akútnom zlyhaní obličiek sa nastavením správnej liečby a po odstránení príčiny náhleho zhoršenia činnosti obličiek vo väčšine prípadov darí obnoviť ich funkciu už v priebehu niekoľkých dní.

Prevenciou zlyhania obličiek je dodržiavanie zdravého životného štýlu: byť aktívny, konzumovať vyváženú stravu, málo soliť, dodržiavať pitný režim, vyhýbať sa fajčeniu, obmedziť alebo vynechať alkohol, sledovať krvný tlak, snažiť sa o dosiahnutie primeranej hmotnosti.

 

Ak Vás zaujala téma zlyhania obličiek a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby zlyhania obličiek.

 

Ak sa u vás vyskytli príznaky ako je výrazné zníženie výdaja moču, zastavenie močenia, dych páchnuci po močovine alebo čpavku, zadržiavanie tekutín v tele, výrazné opuchy končatín a tváre, čo môže dopĺňať extrémna únava, nevoľnosť, slabosť, zmätenosť, zvracanie, bledosť, poruchy vedomia až bezvedomie, dýchavičnosť, arytmie, bolesti hlavy, bolesť alebo tlak na hrudníku, mali by ste navštíviť odborného lekára – nefrológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

Prof. MUDr.Karína Furková
Nefrológ, Poliklinika Vajnorská