TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Artróza: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je artróza?

Artróza  (osteoartróza) je degeneratívne ochorenie ktoréhokoľvek kĺbu na tele a vyskytuje sa vtedy, keď sa ochranná kĺbová chrupavka časom opotrebuje alebo inak poškodí. Kĺbová chrupavka kryje konce kostí, ktoré sú spolu skĺbené, tlmí ich trenie a absorbuje nárazy.

Ochorenie postihuje najmä najviac zaťažované kĺby (koleno, bedro, chrbtica), ale objavuje sa aj na prstoch, na krčných stavcoch alebo na pätovom, lakťovom a ramennom kĺbe. Pri artróze súčasne prebieha proces degenerácie a zápalu, kedy je primárnym procesom degenerácia, pri ktorom najprv dochádza ku chronickému úbytku alebo odbúravaniu chrupavky priliehajúcej ku kosti, postupne sa poškodzujú aj ďalšie štruktúry tvoriace súčasť kĺbu alebo zabezpečujúce jeho funkčnosť – kĺbový maz, vnútorný plášť kĺbu, kĺbové puzdro, kĺbové väzy. Poškodenie kĺbu nemožno zvrátiť, časom sa zhoršuje a často vedie až ku chronickej bolesti. Dôsledkom je stuhnutosť a obmedzená pohyblivosť postihnutého kĺbu, jeho bolestivosť, nestabilita, osová odchýlka a viditeľná deformácia. Zápal je pri ochorení sekundárnou komplikáciou, ktorú je možné liečbou odstrániť alebo aspoň zmierniť.  

Osteoartróza patrí medzi reumatologické ochorenia a je najčastejším kĺbový ochorením, ktoré postihuje mužov aj ženy. Je najbežnejšou formou artritídy a trpia ňou milióny ľudí na celom svete - až 44% osôb vo veku nad 55 rokov pociťuje bolesti každý deň, u ľudí nad 75 rokov sa vyskytuje v rozsahu viac ako 80%. Bolesť kĺbov môže byť dostatočne silná na to, aby sťažila každodenné činnosti.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o artróze, môžete si prečítať náš článok - Artróza: vznik a liečba.

 

2. Prejavy artrózy

Symptómy artrózy sa vyvíjajú postupne, zhoršujú sa plynutím času. Líšia sa v závislosti od toho, ktorý kĺb je postihnutý a aký je stupeň závažnosti ochorenia. Vo väčšine prípadov je prvým príznakom bolesť – na začiatkoch je spojená s námahou, zaťažením, únavou alebo pohybom, neskôr pretrváva aj v pokoji. Častou býva aj tzv. štartovacia (rozbiehajúca sa) bolesť pociťovaná pri prvých pohyboch, ktorá ustupuje, keď sa kĺb rozhýbe.

Najčastejšie príznaky a prejavy artrózy:

·       citlivosť, bolesť a stuhnutosť kĺbu (najvýraznejšia je po prebudení alebo po nečinnosti)

·       strata plnej funkčnosti a obmedzenie pohyblivosti

·       zväčšenie a deformácia kĺbu

·       možnosť nestability niektorých postihnutých kĺbov (napr. kolená)

·       pri pohybe pocit škrabania a praskanie

·   drobné kostné výrastky (osteofyty), ktoré môžu vzniknúť okolo postihnutého kĺbu v dôsledku vzájomného trenia kostí a podieľajú sa na zväčšenej deformácii kĺbu

·       opuch spôsobený zápalom mäkkých tkanív okolo kĺbu

·       svalová slabosť a atrofia v okolí bolestivej oblasti

Počas priebehu ochorenia sa striedajú obdobia zvýraznenia a ustúpenia príznakov.

 

Ak Vás zaujala téma artrózy a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie, ale aj na možnosti liečby artrózy.

 

Ak sa u vás vyskytla citlivosť, bolesť alebo stuhnutosť niektorého kĺbu, strata jeho plnej funkčnosti a obmedzenie pohyblivosti, opuch okolo kĺbu, pri pohybe sledovaného kĺbu pocit škrabania a praskania, jeho zväčšenie a deformácia, mali by ste vyhľadať lekára špecialistu – reumatológa, ktorý diagnostikuje ochorenie a v nadväznosti na to určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

MUDr. Andrea Tomašovicová