TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Zlyhanie obličiek: čo to je a aké má prejavy?

1. Čo je zlyhanie obličiek?

Zlyhanie obličiek (inak renálne zlyhanie) znamená stratu schopnosti obličiek vylučovať z tela odpadové látky, škodliviny a splodiny metabolizmu, nastáva pri poklese funkčnosti obličiek o 80-90%. Pri renálnom zlyhávaní prestávajú obličky plniť svoju dôležitú funkciu – nepodieľajú sa na udržiavaní stability vnútorného prostredia organizmu: krv sa nedostatočne filtruje, prestáva sa tvoriť moč, v tele sa hromadia odpadové látky, narúša sa rovnováha solí, zadržiava sa voda (prevodnenie tela) s následkom opuchov tváre a končatín. Takýto stav (označuje sa ako „urémia“) môže mať pre človeka fatálne následky, pretože hromadiace sa odpadové látky (kreatinín, močovina) môžu pôsobiť na ostatné telové orgány toxicky a spôsobovať ďalšie komplikácie (napr. môžu ohroziť pľúca, srdce a viesť až k smrti).

Zlyhanie obličiek má niekoľko fáz, ktoré sa stanovujú najmä na základe množstva kreatinínu (odpadová látka) v krvi – podľa jeho koncentrácie a zvýšených hodnôt možno stanoviť stupeň poškodenia obličiek.

Podľa rýchlosti vzniku ochorenia sa rozoznávajú dve formy renálneho zlyhania:

· chronická - dlhodobý, pomaly sa zhoršujúci stav postupne znižujúci funkciu obličiek (môže trvať roky), v neskorších fázach býva poškodenie obličiek už nezvratné

· akútna – zhoršenie funkcie obličiek prichádza rýchlo (v priebehu niekoľkých dní), pri správnej liečbe to môže byť dočasný a reverzibilný stav (náprava náhlej dysfunkcie obličiek je možná) 

Narušenie činnosti obličiek znamená ohrozenie života pacienta.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o zlyhaní obličiek, môžete si prečítať náš článok – Zlyhanie obličiek: vznik a liečba.

 

2. Prejavy zlyhania obličiek

Chronické zlyhanie obličiek má vo svojich počiatočných štádiách len malé alebo žiadne príznaky, preto sa dajú ľahko prehliadnuť. Zmeny sa vyvíjajú postupne a pomaly, zvýrazňujú sa v pokročilejších štádiách ochorenia a zvyčajne sa prejavujú až vtedy, keď sú funkcie obličiek výraznejšie poškodené:

· únava až extrémna únava, celková slabosť

· nechuť do jedla alebo jeho kovová príchuť, pokazený žalúdok, vracanie, chudnutie, zápach z úst

· zmätenosť, problémy so sústredením

· opuchy tela, najmä okolo rúk alebo členkov

· zmeny farby a množstva moču, časté močenie

· dýchavičnosť, arytmie

· suchá alebo svrbiaca pokožka

· tŕpnutie svalov, svalové kŕče, tiky, bolesti hlavy, v pokročilých štádiách bolesť v oblasti bedier

Akútne zlyhanie obličiek sa najčastejšie rozvinie u už hospitalizovaných, kriticky chorých ľudí, ktorí potrebujú intenzívnu starostlivosť. Niekedy je aj akútne zlyhanie obličiek asymptomatické a je zistené prostredníctvom laboratórnych testov vykonaných z iných dôvodov. Ochorenie môže byť smrteľné, vyžaduje odbornú liečbu a má takéto prejavy:

· výrazné zníženie výdaja moču, až zastavenie močenia

· dych páchnuci po močovine alebo po čpavku

· zadržiavanie tekutín, ktoré spôsobuje výrazné opuchy nôh, členkov, chodidiel, tváre

· únava, slabosť, zmätok, nevoľnosť, zvracanie, bledosť, poruchy vedomia až bezvedomie

· dýchavičnosť, nepravidelný tlkot srdca, vysoký krvný tlak

· bolesti hlavy, bolesť alebo tlak na hrudníku

Pri príznakoch akútneho zlyhania obličiek je nevyhnuté okamžite vyhľadať pohotovostnú zdravotnícku starostlivosť.

 

Ak Vás zaujala téma zlyhania obličiek a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby zlyhania obličiek.

 

Ak sa u vás vyskytli príznaky ako je výrazné zníženie výdaja moču, zastavenie močenia, dych páchnuci po močovine alebo čpavku, zadržiavanie tekutín v tele, výrazné opuchy končatín a tváre, čo môže dopĺňať extrémna únava, nevoľnosť, slabosť, zmätenosť, zvracanie, bledosť, poruchy vedomia až bezvedomie, dýchavičnosť, arytmie, bolesti hlavy, bolesť alebo tlak na hrudníku, mali by ste navštíviť odborného lekára – nefrológa, ktorý diagnostikuje vaše ochorenie a určí spôsob liečby. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

Prof. MUDr.Karína Furková
Nefrológ, Poliklinika Vajnorská