TopDoktor Lekáreň Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia. Ambulancie našich lekárov zostávajú otvorené aj počas obmedzenia pohybu. Objednať sa môžete online ako ste zvyknutí, prajeme veľa zdravia.

Demencia: vznik a liečba

1. Čo spôsobuje demenciu?

Demencia nie je špecifická choroba, ale niekoľko chorôb môže spôsobiť demenciu, ktorá vo všeobecnosti znamená stratu pamäti. Strata pamäti má rôzne príčiny, avšak samotná strata pamäti ešte neznamená demenciu.

Vznik a rozvoj demencie je dôsledkom viacerých chorôb:

 • Alzheimerova choroba – je najčastejšou príčinou progresívnej stareckej demencie (nerozpustné bielkoviny usadzované v mozgovom tkanive medzi nervovými bunkami a vo vnútri mozgových buniek spôsobujú straty spojení medzi mozgovými bunkami a ich odumieranie), k ďalším patria Parkinsonova choroba, Huntingtonova choroba (frontotemporálne demencie)
 • demencia s Lawyho telieskami (abnormálne balónovité zhluky bielkovín v mozgu)
 • vaskulárne demencie (poškodenie ciev, ktoré zásobujú krvou mozog, často s následnou mŕtvicou)
 • endokrinné ochorenia, avitaminózy, neliečené cukrovky
 • Pickova choroba, Creuzfeldt-Jakobova choroba a iné

K rizikovým faktorom vzniku chorôb, ktorých súčasťou je demencia, patria:

 • genetické dispozície, vyšší vek
 • vysoký krvný tlak
 • obezita, podvýživa, nekvalitné potraviny, nedostatok niektorých živín
 • diabetes
 • mozgový nádor, otrasy mozgu
 • zvýšený cholesterol v krvi
 • stres (najmä chronický), nedostatok spánku, depresie
 • drogová závislosť, alkoholizmus, fajčenie, znečistené ovzdušie

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o stareckej demencii, môžete si prečítať náš článok - Demencia a jej prejavy.

  

2. Aké sú možnosti liečby demencie?

Pri demencii je veľmi dôležitá skorá a presná diagnostika, ktorá je zásadná pre nastavenie vhodnej liečby.

Diagnostika demencie je rozdelená na kroky:

 • diagnóza syndrómu demencie a podobné príznaky iných ochorení
 • určenie typu demencie, diagnostika možných liečiteľných príčin (reverzibilné príčiny – napr. tumor na mozgu, alkohol, lieky, infekcie, ťažké depresie a iné)
 • určenie stupňa závažnosti demencie (ľahký, stredný alebo ťažký)

Starecká demencia spôsobená progresujúcimi chorobami sa nedá vyliečiť alebo celkom zastaviť. V súčasnosti sú známe len lieky, ktoré pomáhajú tlmiť príznaky, spomaliť proces degeneratívnych zmien a lepšie využiť zníženú kapacitu oslabeného mozgu. Konkrétne lieky a ich dávkovanie určuje ošetrujúci lekár podľa druhu demencie a jej stupňa. Čím skôr sa s liečbou začne, tým sú lepšie vyhliadky na oddialenie pokročilejších fáz choroby.

Riziko vzniku demencie je možné znížiť, nie však úplne vylúčiť, pričom k možnej prevencii patria:

 • vyššie vzdelanie
 • pravidelná psychická a fyzická aktivita s dostatočným spánkom a odpočinkom
 • vyhýbania sa fajčeniu tabaku
 • racionálna strava (dostatok zeleniny, vitamínov a vlákniny, jedlá bez nadbytkov tukov a mäsa)

 

Ak Vás zaujala téma demencie a chceli by ste sa o nej dozvedieť ešte viac, odporúčame Vám preštudovať si nasledujúci článok a štúdiu zamerané na všeobecné informácie a na problematiku liečby demencie.

 

Ak sa u vašich blízkych vyskytnú akékoľvek príznaky demencie, ku ktorým na jej začiatku patrí ťažkosť získať a uchovať nové informácie, neskôr problémy s pamäťou, orientáciou a vnímaním času, spomalenie pohybov, zmeny reči, neschopnosť rozoznávať ľudí a veci, ťažkosti so zvládaním predtým známych činností, depresie a halucinácie, čo vedie k zlyhávaniu v denných aktivitách postihnutého jedinca, mali by ste urýchlene vyhľadať lekára špecialistu – neurológa, pretože skorá diagnostika choroby je zásadná pre umožnenie spomalenia jej vývoja za pomoci liekov. Ak chcete termín čo najskôr, môžete využiť TopDoktor.

 

MUDr. Alžbeta Hlucháňová

Neurológ - neurológia